Tema: muzika

Magazin / od prnjavorski -

Preminuo Čak Beri

Jedan je od najuticajnijih muzičara u istoriji rokenrola Čak Beri (Chuck Berry) preminuo je u 90. godini, saopštila je policija američke savezne države Misuri. Jedan od pionira rokenrola pronađen je…

Novosti / od redakcija -

Slijepi muzičar svira 24 instrumenta

Šez­de­se­to­go­diš­njeg Jo­vu Jer­ko­vi­ća hen­di­kep ni­je za­us­ta­vio u os­tva­re­nju živo­tnih ci­lje­va, ni­ti mu je uma­njio am­bi­ci­ju. Čak bi se mo­glo re­ći da ga je či­nje­ni­ca što je sli­jep, uvi­jek tje­ra­la na­pri­jed…