Prnjavorski portal – fotos glavne ulice kog Trga

Foto glavne ulice kod Trga…

ulica

Foto:Marin Marinković