Prnjavorski portal – fotografija rijeka Ukrina kod Stevića mlina

Fotografija rijeke Ukrine izdan brane na Stevića mlinu…

ukrina stevica mlin

Foto: M.Marinković