Žrtve NDH od Hrvatske traže 3,5 milijardi dolara

Hrvatskoj je ovih dana uručena grupna tužba za nadoknadu štete u visini od 3,5 milijardi dolara, koju su hrvatski Srbi, Romi i Jevreji pretrpjeli tokom Drugog svjetskog rata, u postupku koji je pokrenulo nekoliko osoba u maju prošle godine pred Okružnim sudom u Čikagu.

Isplata nadoknade se traži za žrtve, njihove nasljednike i rodbinu.

Riječ je o nadoknadi, ne samo materijalne štete, vezane uz oduzetu imovinu, nego i nematerijalne štete koju su pretrpjele žrtve ustaških logora. Tužioci navode da je za tu štetu odgovorna Hrvatska kao pravna sljednica NDH.

U Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske Večernjem listu je potvrđeno da je tužba stigla putem američke Ambasade u Zagrebu.

“Ministarstvo je 27. februara primilo notu Ambasade SAD koja se tiče tužbe u predmetu ‘Lalić et al. v. Republic of Croatia’ koji je pokrenut pred Okružnim sudom Sjevernog okruga Istočnog područja Ilinoisa”, naveli su iz ministarstva.

O detaljima tužbe u tom resoru ne žele da govore, ali nezvanično, piše ovaj zagrebački dnevnik, može se čuti da takva tužba navodno nema osnove.

Sagovornici lista i pomenutog resora, tvrde da Hrvatska nije nasljednica NDH, pa ne može ni da odgovara za štetu koja je počinjena pod tim režimom.

“Da je to tako, vidljivo je već iz Izvorišnih osnova Ustava, u kojima se izrekom navodi da Hrvatska počiva na temeljima suverenosti izraženima u odlukama ZAVNOH-a, nasuprot proglašenju NDH”, kažu sagovornici Večernjeg iz MVEP-a.

(Nezavisne.com)