Vlada RS: Za investicije osam milijardi maraka

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Program javnih investicija za period 2015-2017. godine, prema kome ugovorene investicije za koje su obezbijeđena sredstva iznose 1,5 milijardi KM, a kao prioriteti su planirane dodatne investicije od 6,7 milijardi KM.

vlada-republike-srpske

U Programu je navedeno da su investicije za sanaciju štete prouzrokovane majskim poplavama među prioritetima, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Na sjednici je usvojena informacija o dostignutom stepenu realizacije projekta “Centralizovani obračun plata budžetskih korisnika”, i zaduženi su svi budžetski korisnici da obračun naknade plate zaposlenih za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, zbog bolesti ili povrede, koja se ne smatra povredom na radu, obračunavaju u visini od 70 odsto od neto plate.

Tako obračunata naknada ne može biti veća od neto plate koja služi kao osnov za obračun i uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Vlada Srpske dala je saglasnost na Prijedlog plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za ovu godinu.

Za socijalno zbrinjavanje radnika 271 400 KM

Vlada  je odobrila i 271.400 KM za socijalno zbrinjavanje 1.171 radnika iz 36 preduzeća.

Riječ je o radnicima koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Sredstva iz ove odluke u iznosu od 271.004,18 KM namijenjena su Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske, i to 2.452,18 KM za uplatu doprinosa za preduzeće “Bilećanka” Bileća i 20.695,27 KM za preduzeće ODP “Maloprodaja” LJubinje.

Sredstva u iznosu od 247.856,73 KM odnose se na uplatu doprinosa za 44 radnika iz 33 preduzeća koji su ispunili uslov za starosnu penziju, a u skladu sa rješenjem Vlade Republike Srpske od 14. februara prošle godine i koji su se prijavili Fondu PIO po javnom pozivu do 30. novembra 2014. godine.

Preostala sredstava iz ove odluke od 395,82 KM namijenjena su Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske i biće korišćena za izmirenje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike iz preduzeća “Poljoprivreda – ratarstvo” iz Kozarske Dubice.

Ukupna sredstva iz ove odluke biće obezbijeđena iz budžeta Republike Srpske sa pozicije Program socijalnog zbrinjavanja radnika, u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Ad

You might also like

Komentariši