Više stanovnika se seli unutar Srpske

Na području Republike Srpske, u 2016. godini, zabilježeno je 15.253 unutrašnjih migracija. Od toga je 8 876 međuopštinskih, 5 726 međuentitetskih i 651 između Republike Srpske i Brčko Distrikta, podaci su Republičkog zavoda za statistiku RS.

U 2016. godini, na području Republike Srpske, bilo je 3.263 doseljena lica iz FBiH, a iz Brčko Distrikta 303. Sa teritorije Republike Srpske u FBiH odselilo se 2.463 lica, a u Brčko Distrikt 348. Ukupan migracioni saldo Republike Srpske za 2016. godinu je 755.

Prosječna starost migranata u 2016. godini bila je 40,6 godina.

Prema podacima Zavoda, promjene prebivališta posmatrane prema polu učestalije su kod ženskog dijela populacije i zabilježeno je 8.047 slučaja ili 52,76%, dok je, što se muške populacije tiče, bilo 7 206 slučaja preseljenja ili 47,24%.

      Broj stanovnika  
Unutrašnja migracija u Republici Srpskoj                15.253
Međuopštinske migracije Republike Srpske                  8.876
Međuentitetske migracije                  5.726
Migracije između Republike Srpske i Brčko Distrikta                     651

Zanimljivo je da je najviše stanovnika došlo u opštinu Stanari, čak 3.228 od čega 3.224 iz drugih opština Republike Srpske.

Nakon Stanara, slijedi Banjaluka, u koju se prethodne godine doselilo 1.572 stanovnika, od čega 1.188 iz drugih opština Republike Srpske. Sa druge strane, iz ovog grada se odselilo 938 stanovnika.

Statistika nije ovako dobra što se tiče opštine Kupres, u koju je prošle godine imigriralo tek pet stanovnika. Isti broj Kuprešana je napustio ovu opštinu.

nezavise

Ad

You might also like

Komentariši