Trogodišnjoj Sofiji iz Banjaluke treba pomoć

Sofija boluje od akutne limfoblastne leukemije. Ona je liječena na Instututu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu, gdje se i sada nalazi. S obzirom da su u Institutu iscrpljene sve mogućnosti za dalje liječenje, Sofiju je potrebno poslati na kliniku „Jons Hopkins Medicine International“ u Baltimoru, gdje su za prvi dio liječenja potrebna sredstva u iznosu od 270.000 dolara.

Za više informacija obratiti se Vanji Mićević, ul. Ravnogorska br. 11, Banja Luka, kontakt telefon: 066/881-043.

Mićević Sofija

Nova banka a.d. Banja Luka

  1. tekućeg računa za BiH

5551000032354997

 

Mićević Sofija

Nova banka a.d. Banja Luka

  1. deviznog računa

5550000032355338

 

Nova banka a.d. Banja Luka

swift: nobiba22

ba5550000032355338

Ad

You might also like

Komentariši