Da li biste promijenili tok istorije i ubili “bebu Hitlera”?