Danas je Todorova subota: Ovo nikako ne smete da uradite posle 17 h, jer će vas stići užasna sudbina!