Ispovijest dječaka Tadije Simovića, srpskog Olivera Tvista: Bio sam rob u selu