Dodik: Jedino je SDS-a imao politiku ostanka u Jugoslaviji