Pokrenuta opsežna akcija protiv švercera kineske robe