Više nikada nećete koristiti sušač za ruke kada vidite šta još iz njih izlazi uz topao vazduh