Pokušala ubiti supruga sasuvši mu vrelo ulje na glavu