Ova Zvezda Granda je svojim smjelim plesom i pokretima previše pokazala: Pogledajte šta je publika vidjela!