Kad se sretnu srpski i ruski vojnik, onda se zaori ova pjesma VIDEO