Tramp kao Američki Psiho na naslovnici Der Spiegela