Ameri Rusima dali podatke o lokacijama svojih specijalnih jedinica u Siriji