Otežan saobraćaj zbog izlivanja vode na saobraćajnice