Ako se koriste na pravi način, kg šljive može koštati i 1.000 KM