U Pravoslavnoj ambulanti u Banjaluci više od 150 ljekara besplatno liječe pacijente