Novosti

Povučena žalba nada za pasoše

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) dobila je odobrenje za izbor najboljeg ponuđača za nabavku pasoških knjižica za 2017. ...