Tema: obnova

Novosti / od redakcija -

Mje­šta­ni se udru­ži­li da ko­mši­ji obno­ve ku­ću

VE­LI­KA KLA­DU­ŠA – Mje­šta­ni se­la Bo­san­ska Boj­na, na­do­mak Ve­li­ke Kla­du­še, obnav­lja­ju u po­ža­ru iz­gor­je­lu ku­ću svo­g ko­mši­je Mi­la­na Ba­bi­ća. Pre­ma ri­je­či­ma Še­fi­ka Sa­di­ko­vi­ća, je­dnog od or­ga­ni­za­to­ra akci­je, akci­ja je ­za­po­če­ta…

Novosti / od prnjavorski -

Derventa: Vojnici obnavljaju most

Derventa – Pripadnici oružanih snaga Slovenije i Austrije planiraju da sa 25.000 evra pomognu obnovu mosta na rijeci Ukrini između Donjeg Detlaka i Smrtića u Derventi. – Ostatak novca za…

Magazin / od prnjavorski -

Ulice Berlina jula 1945. godine

Na YouTube kanalu grada Berlina, prije nekoliko dana je objavljen snimak Berlina, na kome se vidi život u gradu dva mjeseca poslije Njemačke kapitulacije. Na snimku se vidi razrušen grad i njegove…

Novosti / od redakcija -

“Karitas” rekonstruiše 170 kuća

“Za renoviranje jedne kuće u prosjeku je izdvojeno oko 2.700 evra, a obezbijeđen je i paket od 750 evra za opremanje kuća”, rekao je delegat “Karitasa” za BiH Peter Amhof…