Tema: nepokretnost

Prnjavor / od redakcija -

PRNJAVOR: Prodaja nepokretnosti

Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije. Predmet prodaje je nepokretnost označena kao…