Da li imate dobru moć zapažanja? Koliko ima kvadrata na fotografiji?