POSLjEDNJI KLESAR MLINSKOG KAMENJA U BIH “Zanat je tri puta spasavao mene i moju porodicu od neimaštine”