Javne nabavke u BiH: Pepeljara 1.300, kanta 1.700, a rolna papira 5,5 KM