PRNJAVOR: Sa predstavnicima MZ o grobljima i pogrebnoj djelatnosti