Napio se i izgubio pokojnika, na sahranu dovezao prazan kovčeg