Tema: govor tijela

Magazin / od prnjavorski -

Šta političari poručuju govorom tijela

Neverbalna komunikacija ostavlja jači utisak od riječi. Većina političara prolazi obuku “poželjnih” poza i izraza lica da bi stekli simpatije u narodu. Gestovi i mimika igraju ključnu ulogu u svakom…