Prijete mu dvije godine zatvora, jer je predsjednika uporedio sa Golumom