Gmail za Android dobio opciju za blokiranje pošiljaoca