Francuska televizija iscrtala nove granice, BiH pripojila Srbiji