Pola razreda dobilo keca: Možete li vi riješiti ovaj zadatak za prvačiće?