Pandurević: Priča o četiri federalne jedinice je imaginarna, Dejton je za RS Sveto pismo