Tema: faktor

Magazin / od redakcija -

Faktor koji odlučuje da li će brak opstati

Prema studijama Američke federalne banke, odnos prema fiskalnoj odgovornosti dosta utiče na opstanak veza i brakova. Kada razmišljamo o faktorima koji utiču na opstanak veze, obično se setimo standardnih stvari….