DOM ZDRAVLJA BANJALUKA: Pacijenti sami morali da kupuju epruvete za krv