Dual radar do 6.maja na putevima koji su u nadležnosti PU Banjaluka