Tema: depoziti

Novosti / od redakcija -

Predloženi zakoni jak udarac za banke

Predloženi entitetski zakoni o bankama bitno mijenjaju stvari u bankarskom sektoru BiH i njihovo usvajanje u ovakvom obliku bi moglo imati negativne posljedice po domaći bankarski sektor koji zapošljava gotovo…