Rođeni su sa fizičkim deformitetima, ali ih to nije spriječilo da se proslave