Udala se najljubomornija žena na svetu! Ovo je nesrećnik koji ju je oženio (FOTO)