OHR: Osnovna poruka Incka nije poređenje Srpske i NDH