Stanje stabilno: Premijerka Cvijanović i dalje u bolnici