Automobilizam

Padaju cijene osiguranja vozila?

Predsjednik Skupštine osiguravajućih društava Republike Srpske Milomir Durmić rekao je da novi Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju pretpostavlja faznu liberalizaciju tržišta osiguranja ...

Posts navigation