Mizerne cijene svinja u Lijevče polju: Uvoznici zatvaraju domaće farme