DANICA (21) UPOZNALA MUŽA U BURGHER KINGU: Kad su im se rodila djeca, imali su šta vidjeti…