Ovih 7 stvari ne treba držati u kući – smatraju se nesretnima