Kraj banjalučke tradicije: Ove godine bez Jevtinog kupanja!