Vjernici slave SVECA koji je SLIJEPIMA VRAĆAO VID I LIJEČIO SVE BOLESTI!