Sirijska armija započela završne opreracije oslobađanja grada Deir Hafer 25 Dijeljenje